Løsninger til skadeserviceselskaber

Dantherm Intelligent Monitoring A/S har et indgående kendskab til udfordringerne i skadeservicebranchen. Intelligent Monitoring Control System kombinerer en specialiseret viden inden for cloud baserede løsninger, mobilkommunikation og softwareudvikling. Dantherm Intelligent Monitoring A/S’ cloud baserede hardware/software løsning, Intelligent Monitoring Control System optimerer affugtningsprocesser efter vandskader og fugtskader, så disse genopretninger nu kan løses hurtigere, mere kosteffektivt og sikkert.

Skadeserviceselskaber vil opnå en lang række fordele:

• Intelligent Monitoring Control System er kompatibelt med alle typer affugtere
• Alle enheder registreres via QR-koder
• Intelligent Monitoring Control System reducerer antallet af arbejdstimer, da affugtningsprocessen overvåges centralt, og periodiske tilsyn på skadesstedet derfor reduceres
• Temperatur og fugtdata leveres via en cloud baseret løsning, som er kompatibel med alle platforme
• Skadesstedet skal først tilses, når affugtning er tilendebragt eller data viser, at der skal foretages ændringer i installationen
• Intelligent Monitoring Control System reducerer strømforbrug, da det er muligt at tænde/slukke en eller flere affugtere på et skadessted via brugerfladen, når den ønskede luftfugtighed er opnået eller når Intelligent Monitoring Control System sender en alarm, der indikerer dette
• Manuelle alarmer kan angives, således at Water Surveillance løsningen giver besked, når en fastsat grænseværdi er nået
• Intelligent Monitoring Control System dokumenterer affugtningen fra start til slut med geodata, tidspunkt, operatør-id, affugter-id, fotos, temperatur- og luftfugtighedsdata samt strømforbrug
• Alle data er krypterede og beskyttet i cloud’en
• Intelligent Monitoring Control System giver mulighed for at lave benchmarking imellem resultatenheder, da hver enkelt sag udvider datagrundlaget. Datagrundlaget vil kunne angive standarder for fremtidige skadessager
• Intelligent Monitoring Control System er integreret med Dantherm CDT affugtere, hvorved der opnås en række fordele