Om os

I 2012 opfandt Hans H. H. Hansen ideen til og konceptet bag Intelligent Monitoring Control System som et resultat af flere års analyse- og erfaringsbearbejdelse med diverse mobile- og smartphone løsninger. Tidligt i denne fase ankom Henrik Sick Hansen til selskabet med en generel erfaring fra servicebranchen og helt specifikt fra skadesservicebranchen i det der dengang hed Water Surveillance.

Water Surveillance blev dannet med kapital fra CAT Zealand og Accelerace Invest. Alting ændrer sig dog, og i bestræbelserne på at følge med udviklingen er firmaet i dag opkøbt af Dantherm Group.

Med afsæt i en grundig markedsanalyse og interviews med spillerne på markedet stod det klart, at en mobilbaseret sensorløsning ville være attraktiv for skadeserviceselskaber med henblik på derigennem at opnå en mere præcis rapportering. Muligheden for at tilføre en effektiv, trådløs og cloud-baseret dataopsamling fra skadessteder var åbenlys.

Udviklingen af virksomheden har fokuseret på at skabe et omkostningseffektivt produkt med en enkel klar-til-brug integration. Systemet kan derfor anvendes af alle.

Intelligent Monitoring Control System integrerer både smartphones og tablets, og hele systemkonfigurationen udføres på skadesstedet ved hjælp af en android-baseret enhed.

I 2017 opkøbte Dantherm Group som nævnt aktiviteterne i det tidligere Water Surveillance. Dantherm Group ser internationale ekspansionsmuligheder for teknologien. Både som en stand alone løsning og som en affugter-integreret løsning. Den sidstnævnte løsning er allerede udviklet. Som led i opkøbet ændrede firmaet efterfølgende navn til Dantherm Intelligent Monitoring A/S.

Dantherm Intelligent Monitoring A/S er ledelsesmæssigt struktureret med en afdeling for management, salg og udvikling fysisk placeret i Brøndby, Danmark. Selskabet har igennem en årrække samarbejdet med partnere i Letland om hard- og softwareudvikling.